Kauppakaari

Toiminimen perustaminen käytännössä

Toiminimen perustaminen on varsin yksinkertaista. Muihin yritysmuotoihin verrattuna siihen liittyy paljon vähemmän paperinpyörittelyä ja toimintaa hidastavaa byrokratiaa. Lisäksi yksityinen elinkeinonharjoittaja voi päästä alkuun ilman minkäänlaista alkupääomaa. Usein puhekielessä käytetään toiminimeä yksityisen elinkeinonharjoittajan synonyyminä ja myös tässä artikkelissa näitä termejä käytetään toistensa vastineina. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sanalla ”toiminimi” on myös toinenkin merkitys.

Kuka voi perustaa toiminimen?

Toiminimen voi perustaa periaatteessa kuka tahansa Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö. Tähänkin voi tietyin ehdoin pyytää PRH:lta erityislupaa, jota käytännössä myönnetään pysyvästi Sveitsissä asuville henkilöille. Toiminimen aloittamiseen ei tarvita edes 18 vuoden ikää, vaan myös alaikäinen voi perustaa yrityksen. Toiminimi yritysmuotona sopii parhaiten henkilöille, jotka aikovat työllistää ainoastaan itsensä, eikä suuria laajentumistavoitteita ole lähivuosille.

Voiko yksityinen elinkeinonharjoittaja rekisteröidä toiminimeä?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi rekisteröidä itselleen toiminimen, mutta muista yritysmuodoista poiketen se ei ole pakollista. Toiminimiehdotukset merkitään kaupparekisteriin ilmoittautuessa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen tulee täyttää samat vaatimukset kuin muidenkin yritysten. Se ei siis voi olla kenenkään käytössä, eikä liian samanlainen muiden saman alan yritysten tai tavaramerkkien kanssa.

Saako yksityinen elinkeinonharjoittaja starttirahaa?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea starttirahaa, mutta se on muistettava tehdä ennen yritystoiminnan aloittamista. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota haetaan TE-palveluilta. Se on yrittäjän henkilökohtaista tukea, eli sitä ei voida kirjata yritystoiminnan budjettiin. Starttirahaa ei myöskään ole mahdollista saada automaattisesti, vaan viranomaisten on varmistuttava tulevan yritystoiminnan kannattavuudesta, yrittäjän yrittämisvalmiuksista sekä siitä, ettei tuki vääristä kilpailua alalla tai paikkakunnalla.

Miten ja mihin toiminta rekisteröidään?

Varsinainen toiminimen perustaminen tehdään perustamisilmoituksella, joka tehdään Verohallintoon. Samassa yhteydessä yksityinen elinkeinonharjoittaja lisätään myös kaupparekisteriin, jos sille on tarvetta. Kaupparekisteriin on rekisteröidyttävä, jos toimintaa harjoitetaan erillisessä liiketilassa, yritykselle ollaan palkkaamassa perheen ulkopuolista työvoimaa tai harjoitettava elinkeinotoiminta on luvanvaraista. Kaupparekisteriin on myös ilmoittauduttava, jos käyttöön halutaan rekisteröidä suojattu toiminimi. Varsinaisen perustamisilmoituksen tekeminen onnistuu useimmissa tapauksissa sähköisesti PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Jos niiden käyttö tuntuu hankalta, toiminimen voi perustaa Ukko Pro -palvelussa ilmaiseksi.

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset, on ilmoitus tehtävä paperilomakkeella Y3. Perustamisilmoitus paperilomakkeella on kalliimpaa kuin sähköisesti täytetty ilmoitus. Paperilomakkeella ilmoittamisesta peritään 110 euron käsittelymaksu, kun taas sähköisen ilmoituksen hinta on 75 euroa. Tämä summa maksetaan sähköisen ilmoituksen lähettämisen ohessa. Paperi-ilmoitukseen on sen sijaan laitettava liitteeksi todiste maksun maksamisesta.