Kauppakaari

YEL – Mitä jokaisen kannattaa siitä tietää

Suomessa on yhteensä viisi työeläkelakia: Yksityisen sektorin palkansaajien työntekijöiden eläkelaki TyEL, maatalousyrittäjän eläkelaki MyEL, julkisten alojen eläkelaki JuEL ja merimieseläkelaki MEL sekä yrittäjän eläkelaki YEL.

Okei, siis YEL on yrittäjän eläkelaki. Mitä sillä on merkitystä minulle?

YEL:n mukaan yrittäjän tulee vakuuttaa itse itsensä YEL-vakuutuksella, kun tietyt ehdot täyttyvät. Tämä vakuutus antaa yrittäjälle eläketurvan sekä toimii pohjana muille yrittäjän sosiaalisille etuuksille. YEL-vakuutus on siis käytännössä yrittäjän turvaverkko sairauden ja vanhuuden varalle. Tästä yhteiskunnallisesta tärkeydestä johtuen vakuutus on pakollinen päätoimisille yrittäjille.

Tarvitsenko minä YEL-vakuutuksen?

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos tietyt ehdot täyttyvät. Näistä ehdoista tärkein on tuloraja. Jos vuositulosi yrittäjänä ovat vuonna 2019 vähintään 7799,37 euroa, tulee sinun ottaa YEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen muita ehtoja ovat, että olet päätoiminen yrittäjä, jonka ikä on 18-68 vuotta ja työskentelet omassa yrityksessäsi ja yritystoimintasi jatkuu vähintään neljä kuukautta. Myös silloin sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, jos perheenjäsenesi, avio- tai avopuolisosi tai lapsesi työskentelee yrityksessä. Samassa taloudessa asuvia sisaruksia ei tässä yhteydessä määritellä perheenjäseniksi.

Ehtojen täyttyessä on YEL-vakuutus pakollinen. Jos yrittäjä ei ota itselleen vakuutusta, ottaa Eläketurvakeskus vakuutuksen yrittäjälle hänen puolestaan. Tällöin yrittäjälle tuleva eläkevakuutusmaksu voi olla huomattavasti suurempi kuin itse otettu vakuutus olisi ollut, joten tulorajan kanssa kannattaa olla hereillä. YEL-vakuutus kannattaakin ottaa ehdottomasti itse, jos on vähäisintäkään epäilystä siitä, että tuloraja voi mennä rikki.

Olen kevytyrittäjä. Tarvitsenko minä YEL-vakuutuksen?

Jos työtulot ylittävät edellä mainitun 7799,37 euroa vuonna 2019, joutuu myös kevytyrittäjä ottamaan YEL-vakuutuksen. Kevytyrittäjä onkin hieman erikoisessa raossa lainsäädännöllisesti: Hän on osittain palkansaaja ja osittain yrittäjä. Lainsäädännöllisesti tilanne on hieman selkeytynyt, mutta säännökset raahautuvat aina hieman myöhässä muuttuvien ansaintamahdollisuuksien suhteen.

Ansioni jäävät alle rajan. Voinko silti ottaa YEL-vakuutuksen?

Kyllä, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, vaikka tulosi olisivatkin vähäiset. Myös vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjyyden harjoittaja voi ottaa vastaavan vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Vapaaehtoinen vakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Miten tuollainen YEL-vakuutus otetaan?

YEL-vakuutus on helppo ottaa ihan sähköisesti. Vakuutusyhtiöiden nettisivujen kautta asia lähtee liikkeelle joutuisasti, ja sivuilla on myös runsaasti lisätietoa. Hoida vakuutusasiasi reippaasti kuntoon!

Lisätietoa osoitteessa Ilmarinen.fi.